Solarninovinky.cz

SMA vyvíjí nová řešení pro zvýšení vlastní spotřeby energie vyrobené z FV systémů

V rámci podpory efektivního řízení toků elektrické energie v domácnostech zahájila společnost SMA spolupráci se společnostmi Stiebel Eltron a Vaillant, předními dodavateli vytápěcích, ventilačních a klimatizačních zařízení. Cílem této spolupráce je zvýšení vlastní spotřeby energie vyrobené z FV systémů. 

title=

 
Za dlouhodobým využíváním fotovoltaiky a tepelných čerpadel stojí odborné znalosti v oblasti výroby proudu a tepla a zkušenosti s inteligentním řízením elektrické energie – ty jsou také základem pro dohody o spolupráci s předními společnostmi v těchto oborech. Jde především o optimalizaci spotřeby energie z FV elektráren díky efektivnímu zapojení decentralizovaných akumulátorových technologií a kombinaci se zařízeními pro výrobu tepla. 
 
Podstatné zvýšení vlastní spotřeby díky inteligentnímu řízení elektrické energie 

Vlastní spotřebu FV energie lze výrazně zvýšit zapojením inteligentních komplexních řešení pro řízení elektrické energie v domácnosti i v průmyslu – například integrací tepelného čerpadla. Tepelný akumulátor se nabije prostřednictvím tepelného čerpadla, které je zásobováno fotovoltaickou elektrárnou na střeše,
vysvětluje strategické pozadí spolupráce Roland Grebe,  člen představenstva SMA pro technologie. 

V rámci řešení SMA Smart Home se jedná o optimální kombinaci spojující naše schopnosti ve prospěch zákazníka. Díky sníženému odběru elektřiny ze sítě šetří provozovatelé solárních systémů značné náklady a posilují svou nezávislost na stoupajících cenách konvenčních energií. Tento trend budeme aktivně podporovat dalším společným vývojem technologií, dodává Grebe.

Na základě prognózy výkonu solárního systému založené na lokalitě, předpovědi počasí nebo zjištěných individuálních profilech spotřeby domácnosti zajišťuje systém SMA Smart Home co nejlepší využití, resp. akumulaci vlastní vyrobené solární energie. Sunny Home Manager přitom také zohledňuje různé tarify elektřiny odebírané ze sítě. Systém tak zajišťuje optimální řízení všech zařízení vyrábějících elektřinu a spotřebičů, přičemž lze zapojit nejen běžné domácí spotřebiče, ale také tepelná čerpadla a elektromobily.


V typické čtyřčlenné domácnosti s FV elektrárnou o výkonu 5 kWp představuje přirozená vlastní spotřeba zhruba 30 procent. S využitím přístroje Sunny Home Manager, střídače Sunny Boy Smart Energy a díky využití tepelných čerpadel a elektromobilů lze podle Rolanda Grebeho dosáhnout více než 60 procent. 
 
Vlastní spotřeba odlehčuje rozvodným sítím 

Inteligentní optimalizace vlastní spotřeby a nasazení elektrických a termických akumulátorů ulehčuje rozvodným sítím a umožňuje tak bezproblémové zapojení rostoucího podílu solární energie do distribuční soustavy. Lze se tak nejen vyhnout nákladné výstavbě sítě, ale v budoucnu bude také možné omezit na minimum takzvané Must-run Units. Toto vyplývá z výsledků Studie akumulátorových systémů 2013, kterou provedl Fraunhoferův institut pro solární energetické systémy (Institut für Solare Energiesysteme, ISE). 

Datum: 6.1.2015 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz

O webu

Na našich webových stránkách naleznete nejrůznější informace věnované solárním elektrárnám. Prozradíme Vám, co všechno je potřeba zařídit, jak celý proces probíhá a s čím vším Vám společnost NWT pomůže. Dozvíte se zde také, jaký je rozdíl mezi pojmy rezidenční instalace, průmyslová instalace a co jsou to ostrovní systémy.