Solarninovinky.cz

Kontroverzní novelu zákona o podporovaných zdrojích energie dnes projedná sněmovna

Sněmovna dnes s nejvyšší pravděpodobností bude  jednat o návrhu novelu zákona o podporovaných zdrojích . Změna legislativy přitom obsahuje kontroverzní prodloužení takzvané solární daně i zrušení podpory pro nové instalace obnovitelných zdrojů. 
title=

Celý návrh novely je šitý horkou jehlou a neprošel ani standardním schvalovacím procesem, tj. legislativní radou vlády. 

Sporné prodloužení solární daně

Rusnokova vláda návrhem na prodloužení takzvané solární daně pro fotovoltaické elektrárny z roku 2010, a to ve výši 10 procent po celou dobu životnosti, dostává Česko do rozporu se zákonem o podporovaných zdrojích i nálezem Ústavního soudu.
V důvodové zprávě přitom vláda navržení 10procentní solární daně nepodložila žádnými propočty návratnosti ani ověřením rozporů s platnou legislativou nebo nálezem Ústavního soudu, který se solární daní zabýval loni.
Prodloužení solárního odvodu je v rozporu s nálezem Ústavního soudu, který jasně potvrzuje podmínku dodržení 15leté doby návratnosti v odstavci č. 87 svého nálezu ze dne 15. 5. 2012, když říká, že je nezbytné …aby byla zachována rovnováha mezi vstupy a výnosy nastavená původním zněním zákona č. 180 / 2005 Sb., která byla
vyjádřena patnáctiletou návratností investice a pevně danou výší výnosů.
Hrozba nových arbitráží
Stát zavedením 10procentní solární daně získá do rozpočtu příjmy ve výši 2 miliard korun ročně. Ve srovnání s riziky, kterým se tímto krokem vystavuje, se jedná o naprosto nesmyslný krok. Prohrané arbitrážní spory, odliv zahraničních investorů a zhoršený mezinárodní rating budou mít mnohem větší negativní dopad, než tento příjem do státního rozpočtu.
Vláda návrh neprojednala vůbec s těmi, kterých se primárně dotýká, majiteli solárních elektráren. Přitom se prodloužení solární daně dotýká investic za více než sto miliard korun.
Zachování podpory pouze fosilní energetice
Navíc z dalších částí novely vyplývá, že vláda zachovala podporu kontroverzním projektům jako je spalování odpadu ve spalovnách nebo kombinovaná výroba elektřiny a tepla, která většinou pochází z uhlí nebo plynu z velkých průmyslových zdrojů. Dále novely zachovává
podporu spoluspalování biomasy s uhlím až do roku 2015, které přitom využívá zejména ČEZ a velké teplárny. 
Zrušením těchto podpor, které z většiny pobírají velké průmyslové nebo energetické podniky, by vláda ušetřila větší částku, než jakou vybere na solární dani.
Výzva poslancům
Solární sdružení z výše uvedených důvodů upozorní na absenci zdůvodnění poslance s doporučením, aby si vyžádali od Ministerstva průmyslu a obchodu detailní výpočet, který prokazuje přípustnost návrhu na prodloužení solárního odvodu i vysvětlení proč ponechává podporu pro spalování odpadu a fosilní paliva. 
Výpočty Energetického regulačního úřadu použité při prosazení současné tříleté 26procetní solární daně již půl roku prošetřuje policie na základě soudního znaleckého posudku odhalujícího fatální chyby.
Autoři návrhu na prodloužení solární daně se při jeho zdůvodnění zmohli na pouhé dvě věty. Jde přitom o zásadní rozhodnutí, které se dostává do konfliktu s dnešní legislativou i nálezem Ústavního soudu. Rusnokova vláda tak špatně podloženým rozhodnutím riskuje prohru v mezinárodních arbitrážích nebo zrušení celé novely u Ústavního soudu, prohlásil Martin Sedlák ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.

Datum: 21.1.2015 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz