Zřízení fotovoltaické elektrárny

Zřízení fotovoltaické elektrárny

Pořízení fotovoltaické elektrárny je dlouhý proces. Kompletní služby spojené s pořízením fotovoltaické elektrárny včetně samotné instalace a zapojení do provozu zajistí společnost NWT. Poskytne vám také zdarma návrh technického řešení i cenovou nabídku. Po vašem uvážení a případném zájmu zřízení fotovoltaické elektrárny skutečně zřídit, musíte vyplnit žádost, kterou poté zašlete energetické společnosti. Po schválení a zaslání smlouvy od distributora elektrické energie se doplní potřebné údaje a sepíše smlouva. Dále se vyřídí potřebná povolení, zahájí se samotná stavba a spustí se výroba. Podíváme-li se na zřízení fotovoltaické elektrárny NWT podrobněji, můžeme ji rozdělit na devět fází:

  1. Rozhodnutí pro zřízení fotovoltaické elektrárny, návrhy a cenové nabídky – po vyplnění poptávkového formuláře a následné domluvě se společností NWT dostanete návrh technického řešení a předběžnou cenovou nabídku. Vše zdarma.
  2. Žádost o rezervaci výkonu – po závazné domluvě dodáte společnosti NWT ostatní potřebné informace, které použije pro vyplnění žádosti o rezervaci výkonu a poté ji zašle distributorovi elektrické energie ke schválení.
  3. Smlouva o připojení – distributor energie vám zašle smlouvu o připojení, kterou si okopírujete a jednu kopii zašlete zpět.
  4. Smlouva o dílo – Společnost NWT doplní potřebné údaje či konkrétní ceny, zkonzultuje podmínky s investorem (čili vámi) a podepíše se smlouva.
  5. Projektová dokumentace a stavební povolení – NWT zhotoví projektovou dokumentaci s níž získáte na stavením úřadě povolení ke stavbě (to platí pouze u elektráren nad 20kWp, pro nižší není povolení potřeba).
  6. Stavba – NWT do měsíce provede stavbu kompletně celé fotovoltaické elektrárny včetně závěrečného úklidu.
  7. Povolení pro provoz – společnost NWT za vás zařídí všechna potřebná povolení pro provoz fotovoltaické elektrárny, jako jsou různé licence, povolení a další smlouvy.
  8. Připojení do sítě, spuštění a předání – společně s NWT si projdete stavbu, upozorníte na případné nesrovnalosti, zúčastníte se spuštění a zkoušky elektrárny a budete zaučeni pro provoz. Bude-li vše v pořádku, elektrárna vám bude oficiálně předána.
  9. První fakturace – odborníci z NWT vás zaučí jak fakturovat, vystaví první fakturu s vámi určeným pracovníkem, který bude tuto činnost dále provádět sám a předá mu všechny potřebné dokumenty pro administrativní provoz elektrárny.

Celkem může zřízení fotovoltaické elektrárny od samotného zaslání poptávkového formuláře až po její předání a zaučení trvat v rozmezí od tří do pěti měsíců.