Solarninovinky.cz

Jak se budou vyvíjet výkupní ceny pro fotovoltaické elektrárny v roce 2014 a v dalších letech?

Na konci listopadu minulého roku byla řada provozovatelů fotovoltaických elektráren nepříjemně překvapena návrhem cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Výše zeleného bonusu oproti očekávání znatelně poklesla.

aleo solar

Zeleným bonusem se rozumí podpora fotovoltaických elektráren, které nedodávají vyrobenou elektřinu přímo do sítě (to je tzv. povinný výkup), ale jsou připojeny do elektroinstalace objektu, kde se nacházejí. Většinou jsou tyto elektrárny instalovány na střeše. Majitel takového objektu pak má možnost spotřebovat vyrobenou elektřinu z elektrárny a snížit tak svůj účet za elektřinu. V okamžiku, kdy spotřebovává elektrickou energii vyrobenou fotovoltaickou elektrárnou, totiž nenakupuje elektřinu ze sítě. Tedy za předpokladu, že elektrárna vyrábí alespoň tolik elektřiny, kolik je jí aktuálně v objektu potřeba.

Elektrárny připojené v režimu zelených bonusů, tak nejsou primárně předmětem výdělku z produkce elektrárny, ale prostředkem k úspoře plateb za elektřinu. Zcela stoprocentně toto tvrzení platí u výroben uvedených do provozu od roku 2011, kde výše zeleného bonusu dosahuje pouze takové výše, aby dopomohla k rozumné návratnosti investice do pořízení elektrárny. Od letošního roku, kdy jsou nové instalace fotovoltaických elektráren bez jakékoli podpory, jde opravdu již jen o úspory v platbách za energie.

A právě u elektráren připojených v letech 2012 a 2013 mělo dojít k největšímu propadu zeleného bonusu, což majitele těchto instalací zcela pochopitelně zneklidnilo. Jak k této situaci vlastně došlo?

Hned na začátek je třeba si uvědomit, že v platné legislativě je zakotveno minimální dvouprocentní meziroční zvýšení pouze u povinného výkupu. Výše zeleného bonusu se odvíjí od této hodnoty a zároveň do hry vstupuje i cena silové elektřiny, která poslední roky stále klesá a její pokles se dá očekávat i nadále.

Energetický regulační úřad (ERÚ) se pokusil v roce 2012 o drobný experiment, jehož účel ale zůstal široké veřejnosti a majitelům fotovoltaických elektráren skryt. ERÚ se pokusil motivovat některé majitele solárních elektráren, připojených v režimu povinného výkupu na přestup k zeleným bonusům. Úřad se proto rozhodl snížit rozdíl mezi zeleným bonusem a povinným výkupem, který do té doby činil 1080,- Kč/MWh. Elektrárna v povinném výkupu tak dostávala za každou vyrobenou kilowatthodinu elektřiny o korunu víc, než v režimu zelených bonusů. Tento korunový rozdíl ERÚ pro rok 2013 snížil na téměř polovinu, na 550,- Kč/MWh.

Co to způsobilo ve výkupních cenách? Povinný výkup se zvýšil v souladu se zákonem o 2 procenta. Zelený bonus ale vzrostl o 13 % (v případě zdrojů uvedených do provozu v roce 2012).

Provozovatelé fotovoltaik, však tento krok ERÚ vnímali jako příjemné překvapení a z povinného výkupu k zelenému bonusu nikdo nepřestoupil. O to větší pak bylo zklamání, když se ERÚ rozhodl nepovedený experiment ukončit a rozdíl mezi jednotlivými režimy podpory navrátit zpět. Díky snížení ceny silové elektřiny se rozdíl nevrátil na původní korunu za kWh, ale Úřad navrhoval rozdíl ve výši 750,- Kč/MWh. Přesto tento krok v konečném důsledku způsobil pokles zelených bonusů pro rok 2014.

Jelikož tyto kroky nebyly majitelům dotčených zdrojů nijak vysvětleny, podařilo se České fotovoltaické asociaci, domluvit odklad návratu rozdílu mezi povinným výkupem a zeleným bonusem na příští rok, kdy nebude dopad tohoto opatření pro provozovatele fotovoltaických elektráren již překvapením.

Letos se tedy rozdíl stanovil na kompromisních 600,- Kč/MWh a pro příští rok se očekává posun na avizovaných 750,- Kč/MWh. To způsobí změnu zeleného bonusu v hodnotách od +1,96 % u nejstarších provozoven do -3,77 % u nejmladších. Pokud nedojde v následujících letech ke zvýšení ceny silové elektřiny a rozdíl mezi povinným výkupem a zeleným bonusem tak zůstane stejný, dočká se v roce 2016 zelený bonus opět nárůstu u všech instalací.

Datum: 23.2.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz