Solarninovinky.cz

GFŘ: Zelený bonus je osvobozen od DPH

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo dne 20.1.2014 stanovisko, na základě kterého  došlo od 1.1.2013 k zásadní změně v uplatňování daně z přidané hodnoty DPH) u výrobců elektřiny z fotovoltaických elektráren (dále jen FVE), kteří zvolili jako formu podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů tzv. zelený bonus.

Austria

Před 1. lednem 2013 byl zelený bonus považován za úplatu za službu ekologického způsobu výroby elektrické energie, neboť mezi výrobci a provozovateli regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy (provozovatelé) existoval přímý smluvní vztah. Služba tak představovala zdanitelné plnění podléhající dani na výstupu.

Od 1. ledna 2013 došlo k zásadní změně v poskytování podpory výrobcům, jež ovlivnila uplatňování DPH. Nové postavení v celém systému podpory zaujímá operátor trhu – společnost OTE, a. s. Na rozdíl od provozovatelů společnost OTE neobdrží žádné plnění, k němuž by byl zelený bonus protiplněním tak, aby byly naplněny znaky poskytnutí služby za úplatu jako nezbytného předpokladu k uplatnění DPH.

Dle zákona o DPH se nejedná ani o úplatu od třetí osoby za plnění poskytnutá výrobcem, která by měla vstupovat do základu daně. Bonus nelze považovat ani za dotaci k ceně, neboť výrobce nemá povinnost dodávat elektřinu se slevou. Zelený bonus tak od roku 2013 nepodléhá DPH.

Pokud výrobce vyrábí elektřinu i pro vlastní spotřebu, má při pořízení fotovoltaické elektrárny po 1. dubnu 2011 povinnost uplatnit při koupi nárok na odpočet DPH v poměrné výši (před 1. dubnem 2011 mohl být při pořízení elektrárny uplatněn plný odpočet daně a v případě soukromé spotřeby se uplatnila fikce dodání zboží).

Pokud se nemění poměr použití elektřiny pro ekonomické a soukromé účely, změna režimu DPH u poskytování zeleného bonusu od roku 2013 nevede k dodatečnému zdanění na výstupu ani ke změně poměrného koeficientu. Přijaté zelené bonusy se nezapočítávají ani do výpočtu koeficientu pro odpočet DPH v krácené výši.

Celé stanovisko GFŘ naleznete ZDE

Datum: 14.7.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz