Solarninovinky.cz

Energetický regulační úřad obnovil licenci Zemkovým elektrárnám

K zásadnímu zvratu došlo asi v jedné z nejsledovanějších kauz v solárním byznysu. Chomutovským solárním elektrárnám Zdeněk Sun a Saša Sun z impéria železářského magnáta Zdeňka Zemka, které jsou spojeny s kauzou údajné korupce, byly obnoveny licence.

QCells

Energetický regulační úřad v prvostupňovém správním řízení vydal účastníkům řízení Saša-Sun, s.r.o. a Zdeněk-Sun, s.r.o. nová rozhodnutí o udělení licencí na fotovoltaické elektrárny k 31. 12. 2010. Nová rozhodnutí byla vydána na základě důkazů soustředěných prvostupňovým správním orgánem v průběhu obnovených správních řízení.

Vydání licencí pro elektrárny Zdeněk Sun a Saša Sun je klíčovým bodem vyšetřování. V kauze policie stíhá deset lidí včetně několika pracovníků ERÚ. Dva z nich se údajně v roce 2010 podíleli na vydání licence na základě nedostatečné dokumentace, třetí pak prý v roce 2012 zastavil interní přezkum platnosti licencí. Sama předsedkyně ERÚ byla obviněna ze zneužití pravomocí úřední osoby. Policie vyčíslila škodu vzniklou neoprávněným připojením solárních elektráren na 1,9 miliardy korun.
ERÚ v této souvislosti prohlásil, že úřad posuzoval výlučně splnění zákonných podmínek pro udělení licencí. Pokud žadatelé splní zákonné podmínky, mají na udělení licencí nárok a Energetický regulační úřad je ze zákona povinen tyto licence vydat, což v tomto případě bylo splněno.

Energetický regulační úřad dospěl k názoru, že žadatelé Saša – Sun, s.r.o. a Zdeněk – Sun, s.r.o. splnili všechny zákonné podmínky potřebné pro udělení licence, a proto jim licence byla udělena ke dni 31. 12. 2010. Toto rozhodnutí nabylo právní moc dne 20. ledna 2014.

Úřad dále uvedl, každý krok učiněný v tomto řízení byl důsledně konzultován, jak po stránce právní, tak i  se soudními znalci po stránce technické. V průběhu žádosti o udělení licence byl předložen jeden nepravdivý důkaz (revizní zpráva), ale tento bez dalšího nezpůsobil vadu vydání licence. Platí, že důkazy se posuzují jak jednotlivě, tak ve vzájemné souvislosti, a v tomto případě byly předloženy i další obdobné pravdivé důkazy (revizní zprávy), které tento nepravdivý důkaz následně vyloučily.

Verdikt úřadu ještě musí stvrdit správní soud, který se vydáním licencí také zabývá, protože o jejich udělení jsou pochybnosti a vyšetřuje je také policie.

Datum: 5.8.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz