Solarninovinky.cz

Solárníci bojují proti nesmylsně vysoké ceně za recyklaci panelů

Společnost REsolar s. r. o. i dvě spoluzakládající sdružení Česká fotovoltaická průmyslová asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost se opakovaně ohradily proti nesmyslně stanovené minimální ceně za recyklaci fotovoltaických panelů. 

title=


V rámci připomínkového řízení solárníci zaslali Ministerstvu životního prostředí podněty k vyhlášce, která je dle  názoru  solárníků sestavena v rozporu se zákonem. Úředníci však vyslyšeli připomínky Svazu měst a obcí, které minimální výši příspěvku za recyklaci solárních panelů nafoukly na absurdní dvojnásobek: 11 Kč/kg panelu. Přidáním nesprávného koeficientu pro přepočet mezi výkonem panelu a váhou naroste poplatek na 15 Kč/kg.

Budoucí řešení vysloužilých fotovoltaických panelů se tak stává doslova unikátem, protože u žádného jiného elektroodpadu není minimální cena stanovena. Minimální sazby pro výpočet minimální výše příspěvku ve výši 11 korun na kilogram hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů lze považovat také za narušení hospodářské soutěže. Volný trh a možnost svobody volby pro vlastníky solárních panelů také narušuje vyřazení potenciálního přechodu mezi jednotlivými kolektivními systémy. 

Je tak zřejmé, že všechny kolektivní systémy, které na českém trhu již působí, nebo budou působit, stanoví výši příspěvku právě na této hranici a nebudou tak motivováni k tržnímu chování. Na českém trhu se tak bude generovat jen několik vzájemně si nekonkurujících systémů. Navržená úprava tak nechrání a naopak poškozuje ústavou zaručená vlastnická práva provozovatelů solárních elektráren a bude mít negativní ekonomický dopad na zhruba 15 000 domácností a více než 2 500 firem, které fotovoltaické elektrárny provozují. 

Právě v tomto duchu solárníci opět oslovili Ministerstvo životního prostředí i další relevantní orgány a požádali další kolektivní systémy, aby se k této výzvě připojili.

Datum: 11.8.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz