Solarninovinky.cz

Efektivní výroba energie z vlastních zdrojů má smysl

Odborníci na konferencích a seminářích Mezinárodního strojírenského veletrhu, který proběhl minulý týden v Brně, seznámili veřejnost s  využíváním energie, technologiemi a výzkumy. O energii se hovořilo na půldenní konferenci.

title=


Výdaje za energie ovlivňují provozní, ale i výrobní náklady firem a organizací, mají také vliv na domácnosti. Prozatím podniky ani budovy nemohou bez energie fungovat, některé zásoby pro výrobu energie nejsou nekonečné. Proto se musí vybrat nejlepší varianta pro její efektivní využívání. Právě na odborné konferenci Energie pro budoucnost X: Efektivní výroba a využití energie představili především zástupci firem svá řešení.

Optimalizace výroby a efektivní využívání energie

Výroba energie z větru patří mezi přirozené způsoby využívání obnovitelných zdrojů. 
Úvodního slova a přednášky se ujal profesor Jiří Tůma z katedry elektroenergetiky Českého vysokého učení technického v Praze, který byl zároveň odborným garantem konference. 

Sdělil, že optimalizace výroby a efektivní využívání energie má velký význam pro malé a střední firmy a obytné domy. Ty mohou energii získávat z tepelných čerpadel, slunečních, větrných a vodních elektráren či bioplynových stanic. Subjekty, které toto vezmou ve svém strategickém plánování v úvahu, sníží své provozní náklady obvykle do několika měsíců či let, a tím získají výraznou výhodu, řekl Tůma. Energie získaná z lokálních zdrojů se ukládá do okolního vzduchu, země nebo spodní vody a lze ji využít, i když slunce v danou chvíli nesvítí.

Akumulátory vhodné k zajištění stabilních dodávek elektrické z OZE

Zástupci firem prezentovali produkty svých firem, které zaručují úsporu energie a návratnost počátečních investic. Miroslav Hladík ze společnosti Landis+Gyr představil lithium-iontové baterie mateřské společnosti Toshiba Group, které snižují nebezpečnost jejich protržení či vznícení i za extrémních podmínek, zaručují delší životnost a kryogenní provoz. Díky těmto vlastnostem jsou akumulátory vhodné k zajištění stabilních dodávek elektrické energie například pro fotovoltaické a větrné elektrárny.

Naděžda Pavelková z firmy ABB poukázala na potenciál úspor energie v elektrických pohonech s měniči. Kontejnerové kogenerační jednotky představil Michal Schrimpel z ČKD Energy. O budoucnosti fotovoltaických elektrárnách na střechách hovořil Miroslav Vavera ze společnosti Sunlux.

Datum: 25.11.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz