Solarninovinky.cz

Horký tip: Tak vypadá optimalizace FVE v praxi

Funguje moje elektrárna správně a vyrábí kolik má? Jak to, že obdobná elektrárna o pár metrů či kilometrů vedle má výrazně lepší výsledky? Jak poznám, když některý panel přestane částečně nebo zcela fungovat?

title=
 
Takové a podobné otázky si čas od času položí asi každý majitel fotovoltaický elektrárny. Když je dobrý rok a sluníčko svítí, je otázek méně, když se sluníčku moc nechce, objevují se podobné otazníky častěji. Někdo zůstane dlouho pouze u otázek, někdo přikročí k činu, který jeho elektrárně pomůže k lepší činnosti.

Dále je popsán konkrétní případ instalace fotovoltaické elektrárny, které k lepším výsledkům pomohla kombinace auditních činností vedoucích k odhalení konstrukčních chyb a instalace monitorovacího a optimalizačního systému, který odkryl rezervy na úrovni panelů a poskytl průběžné informace pro lepší provoz elektrárny.

title=

Společnost HSF System, a.s. provozuje svoji elektrárnu na střeše své výrobní haly od roku 2010 a primárním cílem majitele bylo vždy přednostní využití výroby elektrárny pro vlastní spotřebu v energeticky náročném provozu. Výroba fotovoltaické elektrárny však byla dlouhodobě pod původními očekáváními.

Nedaleko elektrárny se nachází několik stromů, které v pozdních odpoledních hodinách ovlivňují činnost elektrárny a protože panely mají nízký sklon (okolo 4°), mohlo se na nízkém výkonu podílet i znečištění. Zároveň bylo jasné, že činnosti elektrárny nepomáhá ani připojení části panelů z jižní strany střechy na stejný jednotrackerový střídač s panely ze severní části. Ani všechny tyto vlivy však nemohly ospravedlnit dlouhodobě neuspokojivou výrobu.

Etapa I – První přínosy

Majitel elektrárny se rozhodnul osadit elektrárnu monitorovacím a optimalizačním systémem TIGO, v první fázi na panely jednoho ze dvou střídačů Xantrex. Cílem bylo získat lepší přehled o činnosti elektrárny (v době instalace nepoužívala žádný monitoring systém) a zároveň pomoci se zvýšením její produkce.

Instalace technologie byla provedena na 128 panelech a výsledky přinesla v podstatě okamžitě. K těm nejhlavnějším patřilo především odhalení následujících chyb v systému:

• Tři nezapojené stringy, 
• Jeden nefunkční string
• Přepólovaně zapojený 1 stringbox
• Stringy zapojené odlišně od projektové dokumentace (s následným vlivem na výkon vzhledem k umístění panelů pod dvěma různými sklony).

Část uvedených závad byla identifikována již v rámci analytických činností v souvislosti s přípravou instalace Tigo, část byla odhalena na základě výstupů z Tigo (chybné zapojení stringů).

Náprava zjištěných nedostatků v rámci reklamace směrované na původního dodavatele měla za následek okamžité výrazné navýšení produkce FVE. Systém Tigo zároveň kromě monitorovacích funkcí výrazně přispěl i k eliminaci vlivu stínů od komínků, které se nacházejí v těsné blízkosti některých panelů.

Etapa II – Nezapojené a vadné panely

Systém byl následně provozován nad polovinou elektrárny a po ověření funkčnosti se majitel rozhodnul o rozšíření optimalizačního systému i na druhou polovinu. Tato druhá fáze přinesla další zajímavá zjištění a odhalení, jejichž náprava přispěla k dalšímu navýšení produkce elektrárny. Mezi hlavní objevené nedostatky v souvislosti s druhou fází optimalizace patří především:

- Odhalení osmi nezapojených panelů v jednom ze stringů
- Zjištění tři panelů s poškozenou by-pass diodou

Výše uvedené závady byly reklamovány u původního dodavatele a jejich odstranění má další pozitivní vliv na produkci FVE.

title=

Obrázek č. 1: Monitorovací system- panel s poškozenou by-pass diodou


Kromě popsaných přínosů vede využívání optimalizačního systému Tigo ještě k jedné výhodě: vzhledem k vysoké prašnosti dochází v průběhu času ke snižování výkonu části panelů jako důsledek jejich znečištění. Optimalizační systém jednak umožňuje eliminovat vliv nižšího výkonu panelů od zbývajících panelů ve stringu a zároveň podává jasnou informaci o tom, kdy a jaké panely je nutno co nejdříve očistit a obnovit tak jejich původní výkonnost.

Náklady na nasazení monitorovacího a optimalizačního systému na popisované elektrárně se zaplatily prakticky okamžitě odhalením existujících závad a nedostatků a jejich následným odstraněním. 

title=


Obrázek č.2: Vliv znečištění panelů na jejich výkon (znečištění směrem nahoru klesá). Červeně označený panel je stíněný komínkem.

Systém pomáhá získávat z fotovoltaické elektrárny maximální množství energie tím, že neustále průběžně eliminuje negativní vliv konstrukčních vlastností FVE (stíny od komínků, znečištění, různý sklon panelů ve strinzích u stejného střídače) a zároveň poskytuje detailní informace o stavu systému a z toho plynoucích požadavcích na jeho průběžnou údržbu a úpravy.

Práci optimalizačního systému je možno vidět i on-lineAutor:
Ing. Miroslav Vavera, miroslav.vavera@sunlux.cz 

Společnost SUNLUX  s.r.o.- www.sunlux.cz

Datum: 28.11.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz