Solarninovinky.cz

Solárníci sobě: REsolar podporovaný CZEPHO hodlá zrecyklovat 750 MW solárních panelů

Nutnost a nestandardní forma placení recyklačních poplatků za solární panely je impulsem pro vznik společnosti REsolar s.r.o.. Tato společnost hodlá ochránit finanční prostředky určené na budoucí likvidaci solárních panelů a minimalizovat provozní náklady na chod kolektivního systému, tak aby se zmírnilo riziko dalšího ekonomického ohrožení provozovatelů fotovoltaických elektráren.

title=


Neziskově hospodařící kolektivní systém REsolar byl založen dvěma hlavními asociacemi sdružujícími výrobce solárních panelů a provozovatele fotovoltaických elektráren (CZEPHO a AliES) a klíčovými provozovateli solárních elektráren v Česku jako např. FVE CZECH, SOLAR GLOBAL a Photon Energy. 

Každý z deseti zakládajících společníků drží ve společnosti REsolar 10% podíl, přičemž celkový instalovaný výkon jimi vlastněných elektráren představuje sto megawattů. Členové obou asociací a další spříznění provozovatelé FVE podporující vznik REsolaru disponují portfoliem solárních elektráren o celkovém instalovaném výkonu 750 MW. 

Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost, zástupce jedné ze zakládajících společností REsolar s.r.o. uvádí: V Česku se v loňském roce schválila velmi nestandardní úprava podmínek financování recyklace solárních panelů, která je výsledkem dlouhodobého lobbingu současných kolektivních systémů pro jiné druhy elektroodpadů u ministerstva životního prostředí.

Nadále se domníváme, že předepsání povinné minimální ceny mnohonásobně vyšší než jsou nabídky na trhu zpracování fotovoltaických panelů, je v rozporu s odpadovým zákonem a budeme se snažit dosáhnout změny příslušných paragrafů. Současně však bereme jako svou povinnost minimalizovat rizika pro všechny poctivé provozovatele solárních elektráren a nabídnout jim transparentní a co nejlevnější systém pro budoucí likvidaci fotovoltaických panelů, dodal Sedlák.

Majitelé elektráren si vlastním kolektivním systémem chtějí pojistit, že jejich peníze budou vynaloženy co nejefektivněji a že se do doby, kdy budou potřeba, neztratí. Chceme si zároveň vlastními silami pohlídat, že panely nakonec opravdu budou zlikvidovány, dodává Zuzana Musilová z České fotovoltaické průmyslové asociace.

Cíle společnosti REsolar s.r.o.:
- cílem je minimalizovat průběžné náklady na recyklaci solárních panelů a vrátit co největší část vybraných finančních prostředků zpět provozovatelům po ukončení recyklace solárních panelů;
na místo rozsáhlé a nákladné sítě sběrných míst využijeme provozovny jednotlivých solárních elektráren s cílem ušetřit provozní náklady a přizpůsobit fungování kolektivního systému reálné potřebě recyklace;

- pro každého provozovatele FVE povedeme transparentní individuální účty včetně pravidelných ročních výpisů. Zároveň garantujeme vrácení nespotřebovaných finančních příspěvků po ukončení recyklace solárních panel;

- budeme využívat cenově nejvýhodnější partnery pro ekologickou likvidaci solárních panelů. O likvidaci jednotlivých panelů vystavíme certifikát o ekologické likvidaci odpadu použitelný pro případ kontroly ze strany státních institucí;

- budeme prosazovat společné zájmy investorů a provozovatelů FVE na poli recyklace solárních panelů a fotovoltaiky.

Datum: 9.1.2015 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz

O webu

Na našich webových stránkách naleznete nejrůznější informace věnované solárním elektrárnám. Prozradíme Vám, co všechno je potřeba zařídit, jak celý proces probíhá a s čím vším Vám společnost NWT pomůže. Dozvíte se zde také, jaký je rozdíl mezi pojmy rezidenční instalace, průmyslová instalace a co jsou to ostrovní systémy.