Solarninovinky.cz

Recyklace: Fakta versus nekalé jednání

Tak, jak se blíží termín pro splnění povinnosti registrace pro tisíce provozovatelů solárních elektráren, neváhají některé subjekty zajít za hranu seriózního soutěžení o klienty. Dokladem toho je jistě finančně náročná kampaň v denním tisku, za kterou již některé subjekty utrácí prostřednictvím svých bílých koňů jistě nemalé peníze (samozřejmě se nabízí otázka, z čeho je taková kampaň financována).

title=

Jen asi velmi naivní čtenář by uvěřil upřímné snaze neznámé společnosti REPO 2000, s.r.o. sdělit provozovatelům FVE a veřejnosti, že když se neregistrují u těch správných společností, hrozí jim pokuta až 50 mil. Kč. Na takovouto zavádějící nebo dokonce nepravdivou kampaň bohužel nelze reagovat jinak, než se bránit. Proto jsme již 20. června 2013 prostřednictvím renomované advokátní kanceláře Wilson & Partners tuto společnost vyzvali, aby se podobných nekalo soutěžních jednání okamžitě zdržela. 

Zároveň upozorňujeme, že dne 21.6.2013 bylo konečně po několika týdnech prodlev Ministerstvem životního prostředí vydáno rozhodnutí, na jehož základě došlo k rozšíření registrace kolektivního systému RETELA, s.r.o.  ve skupině č. 4 o solární panely (text rozhodnutí je na webu Retely). Bez ohledu na tento fakt a bez ohledu na výše zmíněnou výzvu však REPO 2000, s.r.o. ve své nepravdivé a zavádějící kampani stále pokračuje. Proto připravujeme i další, již razantnější, právní kroky (včetně trestních oznámení) proti této společnosti a dalším osobám, na jejichž popud REPO 2000, s.r.o. s největší pravděpodobností jedná.

Kouzlem nechtěného nabylo Rozhodnutí pro Retelu právní moci právě v den (25.6.2013), kdy ministr podle nám  dostupných informací podepsal dlouho očekávanou novelu Vyhlášky, která konečně oficiálně upravuje problematiku solárních panelů. Oproti jiným kolektivním systémům, které se registrací ohledně solárních panelů ohánějí týdny předtím, aniž by předmětná novela Vyhlášky vůbec existovala, tedy můžeme konstatovat, že naše registrace byla provedena v den, kdy uvedená novela vyhlášky konečně řešící danou problematiku byla (dle našich informací) ministrem podepsána. 

A na závěr ještě několik poznámek k výši příspěvků, které budete muset spořit. Je vhodné sledovat, kdo a proč a v jaké výši příspěvky prosazoval. V oficiálních materiálech Retely, uložených na MŽP, je návrh, aby výše příspěvků byka limitována hodnotou 4 Kč/kg. Po oznámení výše příspěvku na 5,50 Kč/kg jsme toto oficiálně prostřednictvím Svazu průmyslu připomínkovali a také prezentovali při jednání na MŽP dne 14.6.2013. Byl to však Svaz měst a obcí, který ve svých připomínkách navrhl hodnotu 10,50 Kč/kg.

Jsme vzdáleni toho, abychom přeceňovali náš vliv, nicméně jako jeden z vektorů lobbyingu jsme jistě přispěli k tomu, že výše příspěvku 11 Kč/kg z návrhu po připomínkovém řízení, by měla být snížena na hodnotu aspoň 8,50 Kč/kg.

Zde na závěr prohlašujeme, že Svaz měst a obcí, který v připomínkách navrhl hodnotu 10,50 Kč/kg, neobdrží z Vašich úspor prostřednictvím společnosti RETELA, s.r.o. ani korunu.

Rozhodněte tedy svobodně a bez mediálních masáží, komu svěříte své prostředky, jak se již rozhodlo na 2 000 Vašich kolegů. Jsme připraveni Vám pomoci i po termínu 30.6.2013.
Jaroslav Vladík, jednatel společnosti RETELA, s.r.o.

Datum: 18.1.2015 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz

O webu

Na našich webových stránkách naleznete nejrůznější informace věnované solárním elektrárnám. Prozradíme Vám, co všechno je potřeba zařídit, jak celý proces probíhá a s čím vším Vám společnost NWT pomůže. Dozvíte se zde také, jaký je rozdíl mezi pojmy rezidenční instalace, průmyslová instalace a co jsou to ostrovní systémy.