Solarninovinky.cz

Španělsko zdaní výrobu solární energie pro vlastní spotřebu

Španělsko se rozhodlo zasadit další úder solárnímu boomu v zemi. Kvůli tíživé finanční situace a zejména rostoucímu dluhu veřejných financí se španělská vláda rozhodla, že zdaní domácnosti a podniky, které se rozhodly uspokojovat část své spotřeby elektřiny svépomocí a pořídily si k tomu solární elektrárny. 


title=

Španělsko od příštího roku plánuje, že od příštího roku zavede zvláštní poplatek, jenž bude uvalen na produkci solární energie pro vlastní potřebu. Navrhovanou úpravu musí ještě schválit parlament, kde by novela měla hladce projít. 


Nutná sanace provozu sítě

Svůj krok španělská vláda zdůvodňuje tím, že s rostoucím počtem lidí, kteří sami spotřebovávají svou vyrobenou elektřinu, klesá příjem pro konvenční energetické systémy, ale náklady na údržbu sítě zůstávají stejné. 

Ministr energetiky Alberto Nadal k tomu dodává: Pokud si vyrábím svou vlastní energii, ale přesto jsem připojen k síti, abych měl zálohu pro případ, že má vlastní výroba není dostatečná, musím přispívat na náklady celého systému.

Pod hrozbou pokuty až 30 milionů euro 

Každý bude muset svůj zdroj povinně připojit k celostátní síti, aby mohlo být změřeno a zdaněno množství vyrobené energie. Za neuposlechnutí hrozí obrovské pokuty – až 30 milionů euro. 

Nová daň vyvolala vlnu rozhořčení. Podnikatelé si stěžují, že obrat v energetické politice státu znevorňují investiční prostředí. Někteří lidé si spočítali, že se jim nyní provoz solárních panelů nevyplatí a protože nechtějí riskovat penále, raději je sundávají ze střech a dávají příbuzným či známým z odlehlých venkovských oblastí, kde připojovací povinnost neplatí.

Regulátor i solárníci protestují

Nová daň vyvolala vlnu rozhořčení mezi fotovoltaiky i těmi, kdo předchozích pobídek využili. Podnikatelé si stěžují, že veletoče v energetické politice státu jim nejen zvyšují náklady, ale také komplikují investiční rozhodování, jelikož v prostředí nejistoty nelze efektivně plánovat do budoucna. 

Kritici namítají, že vláda se chystá zadusit trend soběstačnosti, který se slibně rozjíždí v Německu či Itálii. Solární panely jsou pro většinu domácností nejsnazším a nejlevnějším způsobem výroby vlastní energie. Razantní pokles jejich cen z posledních let navíc ještě zvýšil jejich dostupnost. Elektřina ze sluneční energie sníží odběr typické domácnosti ze sítě o 30-40 %.

Rovněž španělský energetický regulační úřad stojí na straně odpůrců tohoto poplatku. Je také názoru, že poplatek je diskriminační. Považuje vlastní spotřebu vyrobené solární energie za životaschopné schéma a nechce ho obětovat kvůli krátkodobé ekonomické udržitelnosti. 

Datum: 18.2.2015 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz