Solarninovinky.cz

Průmyslníci naléhají na rychlé schválení novely zákona o podpoře OZE. Varují před dalším zdražením elektřiny

Pokud vláda a parlament urychleně nepřijmou tzv. malou novelu zákona č. 165/2012Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie , budou firmy a domácnosti v příštím roce čelit dalšímu výraznému nárůstu ceny elektrické energie kvůli obnovitelným zdrojům energie. Členové platformy Vítkovická výzva k níž se hlásí největší firemní odběratelé elektřiny napříč průmyslovým sektorem se proto na svém posledním zasedání shodli na společném postupu k okamžitému zastavení dalšího nárůstu podpory.

title=


Výzvu podpořil Svaz průmyslu a obchodu spolu s velkými průmyslovými podniky. Průmyslníci říkají, že už letošní poplatek na obnovitelné zdroje ve výši 583 koruny na megawatthodinu je pro firmy likvidační.  Konkurenceschopnost českého průmyslu by pak mohla utrpět a mnoho podniků by prý muselo zastavit výrobu.

Průmyslníci proto vyslovili podporu novelizaci zákona v podobě připravené ministerstvem průmyslu a obchodu, k níž momentálně probíhá mezirezortní připomínkové řízení. Zároveň vyzvali k jejímu rychlému projednání Legislativní radou vlády, přijetí vládou a k předložení Poslanecké sněmovně ČR ke schválení nejpozději během srpna v průběhu mimořádného zasedání sněmovny.

Absolutní prioritou je pro nás zastavení provozní podpory obnovitelných zdrojů energie od roku 2014 a zastropování příspěvku na obnovitelné zdroje do výše uplatněné v roce 2012. Je pět minut po dvanácté, shrnul viceprezident Svazu průmyslu a obchodu ČR Jan Rafaj.

Zástupci průmyslu zdůrazňují, že v Německu platí podniky poplatek ve výši asi 15 korun a ve Francii 300 korun. Tím jsou české firmy ve velké nevýhodě oproti konkurenci z dalších evropských zemí. 

 Pokud nebudou v oblasti legislativy učiněny urychlené kroky, lze očekávat další nárůst cen energií pro konečného spotřebitele, upozornila tento týden také předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. 

Poslanci jednají o novele energetického zákona a novele zákona o podporovaných zdrojích energie. Právě ta by měla být přijata rychle. 

Jejím obsahem je zastavení veškeré podpory pro nové obnovitelné zdroje od roku 2014 a zavedení takzvaného stropu, tedy maximální částky, kterou by měli spotřebitelé – domácnosti i podniky – přispívat na garantované výkupní ceny obnovitelné energie. Zbytek by platil stát. 
Za normálních okolností by mohla diskuzi vyvolat konkrétní výše stropů. Teď ale hrozí další průtahy.  

Regulátor se zcela oprávněně obává, že tato novela nebude přijata včas, a tudíž nedojde k zastavení podpory pro nové zdroje od roku 2014. Bude se opakovat rok 2009, kdy mimo jiné i nepřijetím nové legislativy došlo k fotovoltaickému boomu. Zase byla vládní krize a nepřijal se zákon, vysvětlila Vitásková. 

Proto také poslala každému poslanci dopis, ve kterém žádá, aby poslaneckou iniciativou přijali novelu zákona v jednom bodě. Tak, aby byla od 1. ledna 2014 zastavena provozní podpora novým obnovitelným zdrojům. Nejde přitom jen o fotovoltaické elektrárny, ale také o bioplynové a biometanové stanice a teplo z biomasy. 

Datum: 24.2.2015 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz