Solarninovinky.cz

Zástupci solárníků kritizují návrh recyklace panelů schválený Senátem

Zástupci CZEPHO a ALIES považují návrh odložení povinnosti registrovat fotovoltaické elektrárny v systému recyklace solárních panelů o šest měsíců za kosmetickou úpravu legislativy.

title=


Výše uvedený časový prostor zvyšuje možnost diskuze o navrženém systému a šanci na přípravu kvalitního řešení vhodného pro provozovatele slunečních elektráren i stát. Odklad přitom nemá vliv na povinnosti provozovatelů, které jim zákon ukládá. 

Podle CZEPHO a ALIES současný návrh zákona totiž způsobí další prodražení elektřiny, neboť zvyšuje neopodstatněně náklady na recyklaci, které stát už navíc jednou vynaložil. 

Vzhledem k tomu, že se má přijmout legislativní návrh, který bude ovlivňovat sektor solární energetiky dalších cca 20 let, pak považujeme posun platnosti zákona o 6 měsíců za kosmetický. Umožní nám napravit nedokonalosti v původním zákoně, prohlásila Zuzana Musilová, ředitelka České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO).

Očekáváme, že diskuze s příslušnými ministerstvy a dalšími odpovědnými orgány povede ke  změně některých bodů současné legislativní úpravy a zabrání potenciálním škodám v řádu miliard korun. Výsledkem bude takové řešení této problematiky, které poskytne jistotu všem stranám, že recyklace solárních panelů bude v budoucnu spolehlivě a hospodárně zajištěna,” dodává Musilová.

Zástupci CZEPHO a ALIES proto vyzývají zákonodárce, aby Senátem přijatý návrh respektovali a umožnili tak znovuotevření diskuze o řešení problematiky recyklace s ohledem na zájmy občanů, obcí, majitelů solárních elektráren a nikoliv hrstky soukromých firem.

Návrh na odklad reflektuje rovněž skutečný stav připravenosti legislativy, kterou z důvodu neexistence prováděcí vyhlášky Ministerstva životního prostředí, nelze v praxi naplnit. 

Odklad povinnosti provozovatelů fotovoltaických elektráren z 31. 6. 2013 na 31. 12. 2013 nijak neovlivňuje plnění povinností provozovatelů platit recyklační poplatek od 1. 1. 2014. Odsunutí naopak může vadit některým kolektivním systémům zpětného odběru, které v současné době agresivně oslovují provozovatele fotovoltaických elektráren a s využitím časového tlaku je nutí k podpisu nevýhodných bianko smluv. 

Zásadní problémy současné legislativní úpravy recyklace vysloužilých solárních panelů:

- Současná legislativní úprava recyklace doslova vybízí ke zneužití finančních prostředků, které by měly ležet na účtech soukromých firem po dobu 15 a více let před možnou likvidací vysloužilých panelů. Provozovatelé přitom nemají nad vloženými prostředky žádnou kontrolu.

- Současný návrh zákona a poplatek negarantuje, že budou elektrárny po ukončení životnosti odstraněny. Na demontáž či uvedení pozemku do původního stavu jej nelze použít. Je určen výhradně na recyklaci, kterou paradoxně už dnes spolehlivě zajišťují výrobci na své náklady a jsou připraveni zajišťovat i do budoucna.

- Poplatek nepřinese nic státu, obcím ani občanům. Vzhledem k připravované změně zákona o podporovaných zdrojích, stát nakonec pravděpodobně zaplatí poplatek ve výši až 5 miliard ze svého, tedy z peněz daňových poplatníků nebo náklady promítne do ceny elektřiny.

- Poplatek dopadne na všech 22 tisíc domácností a firem, které si vyrábějí elektřinu ze slunce, a to bez ohledu na to, že už jednou za recyklaci zaplatily v ceně panelů. V případě běžné domácnosti může poplatek představovat až 18 000 Kč ročně.

- Celé nastavení systému budí důvodné podezření z chystaného tunelu. Na poplatku vydělá malá skupina soukromých firem. Legislativa neupravuje nakládání s výnosy z prodeje recyklovatelných surovin a jinými. Recyklační poplatek naopak mohou firmy použít prakticky na cokoliv. 

Datum: 17.3.2015 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz